Menu

Bevlogenheid, zo doe je dat

14 december 2017

Wat is het toch met bevlogenheid? Ieder mens wil graag bevlogen zijn. Werkgevers willen graag bevlogen medewerkers. En toch, onderzoek na onderzoek wijst uit dat dit maar niet lukt. Volgens onderzoeksbureaus Effectory was in 2015 tussen de 35% en 40% van de werknemers bevlogen en betrokken. Mooi. Maar nog altijd tussen de 15% en 20% van de werknemers in Nederland kwam als niet bevlogen én niet betrokken uit de onderzoeken.

Is het zo moeilijk? De theorie is heel helder. Wat hebben mensen nodig om te floreren op het werk? Drie dingen. Autonomie, competentie, verbondenheid.

Autonomie om zeggenschap te hebben over wát men doet en zeker over hoe men dat doet. Ook in redelijke mate zichzelf kunnen zijn op het werk valt hieronder.

Competentie is de inherente behoefte van mensen om effectief te willen zijn en competenties te willen ontwikkelen.

Verbondenheid betekent betekenisvolle relaties met anderen aan te gaan. Zich gezien en gesteund voelen. Het gevoel om “maatjes” op het werk te hebben, er als individu toe doen.

Naarmate deze fundamentele behoeften beter worden vervuld, voelen medewerkers zich energieker en meer betrokken. En dat leidt tot betere resultaten, individueel en voor de organisatie.

Wat betekent dit concreet?

  • Laat medewerkers zo veel mogelijk zelf doelstellingen bepalen. Geen “Wij vinden dit een goed project voor jou”, maar als een minimum “Dit zijn de projecten die moeten gebeuren. Welke kies jij?” Beter nog: “Wat vind jij dat er gezien onze situatie / strategie / status van dit project moet gebeuren? En hoe ga je dat aanpakken?”
  • Biedt mensen optimale uitdagingen en geef positieve proces feedback. Dan niet: “wat ben je goed”, maar “wat heb je dat goed gedaan”. Nog beter: “hoe heb je het voor elkaar gekregen om dit zo snel voor elkaar te krijgen”.
  • Zorg voor een collegiale sfeer op het werk. Persoonlijke aandacht, zien wat mensen nodig hebben en daarin proberen te voorzien. Je collega wringt zich in alle bochten om de kinderen naar school te brengen en op tijd op het werk te zijn. Kun je iets doen zodat hij een kwartiertje later kan beginnen, en het werk toch goed loopt? Ach, we gaan niet uitleggen hoe collegialiteit werkt. Wil je het nog beter aanpakken? Investeer eens een halve dag om elkaar wat beter te leren kennen.

De positieve psychologie heeft een rijk arsenaal aan middelen opgeleverd om teams en organisaties te helpen om te floreren. Wilt u weten wat u kunt doen voor meer bevlogenheid in uw organisatie?

Neem contact op