Menu

“Je kunt er wel een zak met geld tegenaan gooien, maar dat gaat de innovatie niet helpen”

22 december 2017

aldus Prof. Laurens Katgerman tijdens ons gesprek vorige week over technische innovaties bij productiebedrijven. Raak verwoord. Technische innovatie is mensenwerk. En meer geld maakt niet dat mensen beter gaan samenwerken.

Technische innovatie gaat altijd gepaard met onzekerheid en risico. Bijvoorbeeld over de strategische keuzes die gemaakt moeten worden: proberen we het product beter / sneller / mooier te maken, of juist goedkoper? Innoveren vraagt vaak het doen van experimenten en trials. Deze kosten tijd en geld, en het is nog maar afwachten of ze wat opleveren. Innovatie kan leiden tot succes in de komende jaren; korte termijn financieel en operationeel management kan leiden tot succes in het komende kwartaal. Wat te doen als de resultaten onder druk staan?Zomaar een paar voorbeelden die aangeven waarom bij innovatie de stress gemakkelijk kan oplopen. Dat maakt dat technici (“dit maakt het product flexibeler”) en managers (“wat is de business case?”) gemakkelijker langs elkaar heen praten. En goede kansen laten versloffen.

Kortom, het is nog niet zo eenvoudig om tot een goede innovatiecultuur te komen. Een cultuur waarin de geschreven en ongeschreven regels helpen om innovatie soepel te laten verlopen, met alle betrokkenen.

Wat zijn kenmerken van een productieve innovatiecultuur?

  • De innovatiestrategie is bekend en gericht op de specifieke uitdagingen van het bedrijf.
  • De bedrijfscultuur is gericht op het zien en gebruiken van kansen.
  • De interne samenwerking in het bedrijf verloopt soepel, waardoor besluiten vlot en relatief laag in de organisatie worden genomen.
  • De organisatie werkt voldoende systematisch om kansen op te volgen. Idealiter worden methodieken als stage gate, project- en portfoliomanagement ervaren als ondersteunend aan het innoveren.
  • Medewerkers voelen zich gesteund als zij vernieuwingen voorstellen of uitvoeren. Zij hebben voldoende autonomie om kleine innovaties snel door te voeren. Ze weten zich gesteund door snelle besluitvorming. Alle werknemers weten dat binnen marges fouten maken mag en dat innovatie zonder het leren van fouten niet kan.
  • Het bedrijf is onderdeel van een goed extern netwerk en haalt innovatie-voordeel uit samenwerking met anderen.
  • Innoveren is in de basis altijd iets met elkaar doen wat het team daarvoor niet kon. Leren dus, als team. Hoe hoger het onderlinge vertrouwen, des te gemakkelijker het leren. Veel controle en regelrecht wantrouwen zijn funest voor het leren in organisaties en daarmee voor innovatie.

Kortom, technisch innoveren vraagt om vakmanschap en het op orde hebben van een aantal cruciale bedrijfsprocessen. Niet alleen op papier, maar in het echt. Daaronder ligt vertrouwen. Zonder vertrouwen is het welhaast onmogelijk om echt te leren met elkaar en daarmee te innoveren met elkaar. Daarom zoals gezegd: innoveren is mensenwerk en vereist een goede innovatie cultuur.

Wilt u meer weten? Met onze Innovatie Fitness Test brengt u in kaart hoe goed uw huidige innovatieprocessen werken. Daarmee weet u waar u kunt beginnen en wat u kunt doen om uw innovatieprocessen en innovatiecultuur te verbeteren.

Informatie over de Innovatie Fitness Test