Menu

Stop de beoordeling!

Loopt in uw organisatie ook alle energie weg als de functionering- of beoordelingsgesprekken eraan komen? Wanneer heeft u voor het laatst echt nieuwe energie gekregen van een beoordeling? Het is al lang wetenschappelijk bewezen dat beoordelingen niet leiden tot beter functioneren. U kunt op een veel effectievere manier  het gesprek aangaan over functioneren en ontwikkelen. Maar hoe pakt u dat aan?

Wat levert een goed werkende performance management aanpak op:

  • gerichte gesprekken over het ontwikkelen van ieders talent passend bij de doelen en waarden van uw organisatie;
  • goede gesprekken van mens tot mens over het werk;
  • versterking van de coachende rol van leidinggevenden;
  • medewerkers die zich meer gezien en gewaardeerd voelen;
  • energie!

Wat kan ik concreet voor u doen:

  • de kosten en opbrengsten van uw huidige performance management systematiek analyseren;
  • een manier van gespreksvoering ontwikkelen en invoeren die werkt voor uw organisatie;
  • uw leidinggevenden trainen in motiverende talentgesprekken;
  • informeren over de laatste stand van zaken bij andere organisaties.

Wilt u meer weten? Lees eens mijn publicaties over dit onderwerp. Wilt u eens een lezing of korte workshop meemaken over dit onderwerp? Dat kan!

Neem contact op