Menu

Ontwikkelingsgericht talentmanagement

Vertrekken er mensen omdat zij bij andere organisaties meer ontwikkelkansen zien? Heeft uw bedrijf uitdagingen, maar twijfelt u of uw mensen die wel aankunnen? Dan is het tijd om uw talentmanagement te versterken! Uit onderzoek blijkt telkens weer dat de organisaties die hun eigen talent ontwikkelen, het meest succesvol zijn.

Wat levert talentmanagement op:

  • Gerichte ontwikkeling van mensen en talenten voor sleutelfuncties;
  • Ontwikkeling van ieder mens in de organisatie zodat ieder naar beste kunnen kan werken en zich maximaal kan ontplooien.

Dit kan ik concreet voor u doen in talentmanagement:

  • identificeren van sleutelfuncties, kennis, vaardigheden en competenties voor het succes van een organisatie;
  • faciliteren van gestructureerde talentdiscussies in interne platforms;
  • organiseren van loopbaangesprekken;
  • gericht versterken van teamvaardigheden als onderdeel van talentontwikkeling;
  • talentprocessen aanpassen aan loopbaanwensen van de medewerkers;
  • organiseren van concrete, vernieuwende activiteiten gericht op leren en ontwikkelen.

Wilt u eens vrijblijvend in gesprek over een aanpak van talentontwikkeling die precies past bij uw organisatie?

Neem contact op