Menu

Verandermanagement gebaseerd op kennis van motivatie

Zijn mensen in uw organisatie verandermoe? Is er bij u heel wat veranderd door de jaren heen, maar komen dezelfde problemen toch steeds weer op? De omgeving vraagt dat iedere organisatie zich continu aanpast, maar veranderen is lastig. Gelukkig is er inmiddels veel kennis over wat wel en niet werkt in veranderen.

Wat levert een goede veranderaanpak op:

  • consistente en aansprekende communicatie over de verandering;
  • consistentie tussen gewenste verandering en voorbeeldgedrag van sleutelfunctionarissen, de formele en informele beloningen en ontwikkelen van vereiste kennis en vaardigheden.

Dit kan ik concreet voor u doen in uw verandertrajecten:

  • met leidinggevenden en teams verhelderen en verlevendigen van de visie en strategie;
  • met betrokkenen vertalen van visie naar gedrag en aanspreken op gedrag;
  • met elkaar leren aanspreken op gedrag én een prettige werksfeer behouden door het praktisch toepassen van de wetenschap van motivatie;
  • coachen van leidinggevenden, medewerkers en teams in verandertrajecten.

Ginger HR Consultancy is sterk in het implementeren van veranderingen die dan wel zijn afgesproken, en misschien formeel ook wel zijn doorgevoerd, maar waar de praktijk van alledag nog weerbarstig is;

Benieuwd of er alternatieven zijn voor de manier waarop u uw organisatie probeert te ontwikkelen? Neem eens contact op voor een vrijblijvend maar stevig gesprek met Elly Oude Elferink.

Neem contact op