Menu

Interim HR

Ik ben een doorgewinterde HR-professional met meer dan 10 jaar leidinggevende ervaring op MT-niveau, ook internationaal. Ik heb ervaring met het werken in crisisteams en crisissituaties. Ook al is de corona-crisis van een nieuwe orde, deze ervaring komt nu van pas. Zijn er mensen in uw HR-team uitgevallen door ziekte of dreigen dat te gebeuren? En loopt daardoor de dienstverlening of productie in uw organisatie gevaar? Dan kan ik tijdelijk te hulp schieten. Voor iedere organisaties waar nu versterking van HR nodig is.

Wat kan ik bijvoorbeeld voor u doen in deze situatie?

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aanvragen:

 • analyseren van de mogelijkheden om gebruik te maken van de NOW;
 • verzorgen van aanvragen daarvoor;
 • overleg met UWV, arbeidsjuristen, en andere partijen waar nodig.

Crisismanagement versterken met:

 • vastleggen van heldere taken en verantwoordelijkheden tijdens crisis;
 • vastleggen van besluiten en kritische overwegingen;
 • optreden als secretaris van het crisisteam;
 • inrichten van top-down en bottom-up communicatie;
 • direct communiceren met teams en begeleiden van anderen die dit doen.

Personeelsbezetting op peil houden:

 • rapportering over personeelsbezetting, analyse van kritische functies;
 • tijdig rekruteren, selecteren van nieuwe, inzetbare medewerkers;
 • introductie van nieuwe medewerkers;
 • helder ziekteverzuimbeleid communiceren naar medewerkers en leidinggevenden; opvolgen van de pijnpunten en daar actie op nemen;
 • consistent communiceren van waardering voor medewerkers in woord en actie.

Aansturen van het HR-team:

 • Bij het uitvallen van een leidinggevende in HR kan ik snel inspringen om ervoor te zorgen dat het HR-team met focus en als team blijft werken.

Deze lijst is niet uitputtend. Vraagt u zich af of ik precies datgene kan leveren waar u nu behoefte aan heeft? Neem dan gerust contact op.

Contact opnemen