Menu

Interim HR

Ik ben een doorgewinterde HR-professional met meer dan 10 jaar leidinggevende ervaring op MT-niveau, ook internationaal. Zijn er mensen in uw HR-team uitgevallen door ziekte of dreigen dat te gebeuren? En loopt daardoor de dienstverlening of productie in uw organisatie gevaar? Zoekt u tijdelijke versterking om het thuiswerken ook op langere termijn goed te laten lopen? Dan kan ik tijdelijk te hulp schieten. Voor iedere organisaties waar nu versterking van HR nodig is.

Wat kan ik bijvoorbeeld voor u doen in deze situatie?

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aanvragen:

 • analyseren van de mogelijkheden om gebruik te maken van de 2e ronde NOW;
 • verzorgen van aanvragen daarvoor;
 • overleg met UWV, arbeidsjuristen, en andere partijen waar nodig.

Personeelsbezetting op peil houden:

 • rapportering over personeelsbezetting, analyse van kritische functies;
 • tijdig rekruteren, selecteren van nieuwe, inzetbare medewerkers;
 • introductie van nieuwe medewerkers;
 • helder ziekteverzuimbeleid communiceren naar medewerkers en leidinggevenden; opvolgen van de pijnpunten en daar actie op nemen;
 • consistent communiceren van waardering voor medewerkers in woord en actie.

Aansturen van het HR-team:

 • Bij het uitvallen van een leidinggevende in HR kan ik snel inspringen om ervoor te zorgen dat het HR-team met focus en als team blijft werken.

Structureel thuiswerken organiseren:

 • Teambegeleiding bij structureel thuiswerkende teams;
 • Individuele begeleiding van thuiswerkers;
 • Goed thuiswerkbeleid opstellen.

Deze lijst is niet uitputtend. Vraagt u zich af of ik precies datgene kan leveren waar u nu behoefte aan heeft? Neem dan gerust contact op.

Contact opnemen